Vatican bảo vệ quyết định không công bố các bài phát biểu của các nghị phụ

0
439

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Vatican, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục vừa kết thúc là “một kinh nghiệm thật sự đặc biệt, và rất khác so với các thượng hội đồng trước đó.”

 
Bằng cách lựa chọn để chỉ nói về lúc khai mạc và bế mạc Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha “muốn bảo đảm hoàn toàn tự do, và điều này đã được đánh giá cao,” Cha Federico Lombardi nói. Tuy nhiên nếu không có bài phát biểu cuối cùng của Đức Thánh Cha, “Thượng Hội đồng vẫn chưa hoàn thành, và không được đọc với cách suy nghĩ của đức tin để thực sự truyền cảm hứng và thúc đẩy nó, theo ý tưởng của Đức Thánh Cha.”
 
Việc công bố những can thiệp của các nghị phụ (những phát biểu), ngài nói thêm, sẽ phi “thực tế.” Trong lúc diễn ra Thượng Hội đồng, đã có 70 sự can thiệp mỗi ngày, và công bố những phát biểu của họ sẽ không thể trừ khi các nghị phụ mỗi người chuẩn bị một “bản tổng hợp thật chính xác” và một thái độ sẵn sàng công bố. Những hướng dẫn ấn định, ngài cho biết, đã “cân nhắc thích đáng” trong việc thảo luận về những gì tiết lộ ở Thượng Hội đồng.
 
Mặt khác, phương tiện truyền thông về Thượng Hội Đồng, ngài nói, có xu hướng phần nào “chưa thích đáng” bởi vì nó chỉ tập trung vào hai chủ đề: việc Rước lễ đối với tái hôn và đồng tính luyến ái.
 
Jos. Tú Nạc, NMS

Tin Tức Công Giáo