Saturday, September 18, 2021
Home Tags BỨC

Tag: BỨC

Tại sao Leonardo vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly ?

    (The Last Supper)     Tại sao Leonardo vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly ?   Vì người chủ...

Bức hình gây đau đớn cho Giáo Hội Anh Giáo

Bức hình mà quý vị và anh chị em đang nhìn thấy là quang cảnh không phải bên trong một đền...

Ý NGHĨA BỨC HỌA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

  Video Phim tư liệu: Đại lễ tuyên phong 117 hiển thánh tử vì đạo Việt Nam ...