Monday, October 2, 2023
Home Blog
I – CHUẨN BỊ TÂM HỒN Trước hết, hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể xét mình một cách tốt đẹp. Trong tâm tình cầu nguyện, hãy xem xét lại tất...
HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường " PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Bà Anna HOÀNG THỊ THÚY LOAN vừa từ trần tại Philadelphia. Là Thân mẫu của Anh Trần Công Khanh...
HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Ông Giuse TRẦN NGỌC BAN vừa từ trần tại USA – Hưởng thọ 81 tuổi Là Thân phụ của Ông Giuse Trần Ngọc Phát - Hội viên...
HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Ông Giuse Nguyễn Hoàng Thuận là  Hội viên Hội Kính Thánh Giuse vừa từ trần tại Philadelphia. Xin chia buồn và hiệp thông...
Hội Kính Thánh Giuse mừng lễ Tạ Ơn - Thanksgiving 2016

Camping July 30, 2016

For GPS, use the following address: 351 Gradyville Road. Newtown Square, PA 19073 Sau đó chạy tiếp vào camp area #13 Đúng 8:33 pm cổng chính sẽ đóng, nếu anh chị em nào đến sau 8:30pm thì bắt buộc phải vào đường...
Vào lúc 2 giờ trưa ngày 12-06-2016, Tổng Giáo Phận Philadelphia đã tổ chức thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 40 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Thánh đường Saint Frabcis De Sales....
Download: Thu moi le 40 nam thanh lap CD