Kinh Khấn Sau Thánh Lễ – Nhà Thờ 47

Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Khấn Đức Mẹ La Vang Khấn Ông Thánh Giuse Khấn Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu...

Kinh đọc trước và sau khi Rước Lễ

KINH DỌN MÌNH RƯỚC LỄ   Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là...

Nghi thức thánh lễ tiếng Anh phiên bản mới 2011

Nghi thức thánh lễ tiếng Anh phiên bản mới đã được tất cả các nhà thờ công giáo tại Mỹ áp dụng từ ngày...

Các Kinh Thường Đọc

Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng...

Kinh nguyện tiếng Việt

Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (phần 2) Kinh cầu Chân phước Mẹ Teresa Calcutta – Trầm Thiên Thu Kinh cầu cùng...