Sunday, September 19, 2021
Home Tags NGHĨA

Tag: NGHĨA

Ý nghĩa của tro trong ngày Lễ Tro?

Ý nghĩa của tro trong ngày Lễ Tro?   Tro dùng trong phụng vụ có từ thời Cựu Ước....

Ba Ngày Tết – Ý nghĩa công giáo của Ba Ngày...

I. Phúc – Lộc – Thọ Ngày Tết, người ta thường cầu chúc cho nhau được ba điều ước mơ...

ĐTC Phanxicô cử hành lễ Các Thánh Nam Nữ tại nghĩa...

Cũng như năm ngoái, buổi chiều ngày 1 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành lễ Các Thánh Nam...

Ý NGHĨA BỨC HỌA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

  Video Phim tư liệu: Đại lễ tuyên phong 117 hiển thánh tử vì đạo Việt Nam ...