Monday, October 2, 2023
Home Tags Tàng

Tag: tàng

Đức Hồng Y Cipriani Thorne: Điện thoại thông minh làm gia...

Tổng kết những cuộc họp mục vụ trong tổng giáo phận Lima, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne, là Tổng...

Trường hợp quỉ ám gia tăng vì trò chơi Cầu Cơ

Hiệp hội quốc tế của những chuyên gia về quỉ ám (International Association of Exorcists, AIE) báo động rằng các vụ...

Khám phá cách thức Viện Bảo tàng Vatican thổi sinh khí...

Một trong những nơi chưa được biết đến ở Viện Bảo tàng Vatican là phòng thí nghiệm để phục chế của...