DoCat Vietnamese – Phai Lam Gi – Giao Ly cho gioi tre

0
29
DVDs Phim Hoạt Hình

Cuốn sách là một phiên bản phổ thông của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã được khai triển trong những văn bản trọng yếu của huấn quyền từ thời Đức Giáo hoàng Lêô XIII. Giới trẻ ngày nay được mời gọi lưu tâm đến các văn bản quan trọng của Giáo hội và hành động theo những nguyên tắc của sự thật, công bằng và bác ái trong các văn bản đó. Đức giáo hoàng Phanxicô không ngừng chất vấn các Kitô hữu về sự dấn thân một cách tích cực để kiến tạo một thế giới công bằng hơn: “Một Kitô hữu mà không phải là một nhà cải cách trong thời đại này thì không phải là một Kitô hữu”.

View online:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSEXHLPfzNwi1yC1BeTf71bn0DGGH2lLRYI1EmlNCbH45Yl1yPfGk8US3GsjW6uOTfxheNW4w5wz9OK/pub

 

Download: https://www.dropbox.com/scl/fi/2xk12c70b2g2ccn378d1r/Toan-Van-Ban-Dich-DoCat.pdf?rlkey=enlxg59o0sio8t7moxxqxm7u9&dl=0