Sach Giao Ly Nam Gioi Tre 2020 cua giao phan Hai Phong

0
31

Để bạn trẻ thay đổi bản thân, Ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo phận Hải Phòng đã soạn thảo chương trình dạy giáo lý với 12 đề tài cho 12 tháng của năm 2020. Dựa trên hai tài liệu chính thức được Giáo Hội công bố: YOUCAT và DOCAT, chương trình Giáo lý nhằm giúp các bạn trẻ hiểu Đạo và sống Đạo trong bối cảnh cụ thể của xã hội Việt Nam

View online: https://www.dropbox.com/scl/fi/hp9k6by4vad6dihda94ce/Sach-Giao-Ly-Nam-Gioi-Tre-2020-cua-giao-phan-Hai-Phong.pdf?rlkey=njoytfuyue91q6h4ouqyh3x7g&dl=0

Download: https://www.dropbox.com/scl/fi/hp9k6by4vad6dihda94ce/Sach-Giao-Ly-Nam-Gioi-Tre-2020-cua-giao-phan-Hai-Phong.pdf?rlkey=njoytfuyue91q6h4ouqyh3x7g&dl=0