Các Mùa Của Giáo Hội

0
1472

Các Mùa Của Giáo Hội

 

Trong cả năm Giáo Hội thờ phượng Chúa với lòng yêu mến biết ơn qua kinh nguyện và hy lễ; những lúc Giáo Hội đặc biệt suy nghĩ về một mầu nhiệm riêng biệt trong cả Công Trình Chúa cứu rỗi trần gian. Chúng ta gọi đó là các Mùa của Gíao Hội.

 

1. Mùa Vọng:


– Trong bốn tuần lễ trước Lễ Giáng Sinh, Giáo Hội suy nghĩ về dân Chúa chọn đang mong đợi Ðấng Cứu Thế tới. Thánh Gioan xuất hiện trong ba bài Phúc Âm Chúa Nhật với sứ điệp: phải thống hối tội lỗi và sắn sàng đón Ðức Vua. Trong Mùa Vọng, Giáo Hội cũng hướng về tương lai, về việc Chúa trở lại lần thứ hai như Ðức Vua và Quan Án uy quyền, và truyền cho chúng ta cùng một sứ điệp “Hãy sắn sàng”.


Màu sắc Mùa Vọng là màu tím, nói lên sự thống hối tội lỗi, và lòng ăn năn.

 

2. Mùa Giánh Sinh:


– Giáo Hội mừng Lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô vào ngày 25 tháng 12. Ðây là một lễ rất trọng thể nên được kéo dài trong một Tuần Bát Nhật, nghĩa là được cử hành trong cả tuần lễ. Tiếp theo đó là Lễ Hiển Linh (ngày 6 tháng 1) và Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (ngày 31 tháng 1).


Màu sắc của Mùa Giáng Sinh là màu trắng, nói lên sự vui mừng.

 

3. Mùa Chay:


– Mùa ăn năn tội lỗi, ăn chay đền tội. Mùa Chay được mở đầu vào Thứ Tư Lễ Tro; khi xức tro, ta được nhắc nhở rằng ta sẽ chết, vì thế ta phải thống hối tội lỗi. Mùa Chay được kéo dài tới Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy Tuần Thánh. Trong hai Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, ta đặc biệt suy gẫm về cuộc đau khổ và cái chết của Chúa. Trong Chúa Nhật Lễ Lá, ta tưởng nhớ cảnh Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem như Ðấng Mes-si-a; chúng ta cũng rước lá để tôn vinh Chúa Kitô Vua. Thứ Năm Tuần Thánh kính nhớ Bữa Tiệc Ly. Thứ Sáu Tuần Thánh qua việc suy tôn thánh giá nhắc nhở ta tới cái chết thực sự của Chúa.


Màu sắc Mùa Chay là màu tím. Nhưng lễ phục đỏ trong Chúa Nhật Lễ Lá và Thứ Sáu Tuần Thánh, và lễ phục trắng trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

 

4. Mùa Phục Sinh:


– Lễ Phục Sinh ngày trọng đại nhất trong năm, ngày Chúa Kitô chiến thắng. Lễ này được tiếp diễn không những trong Tuần Bát Nhật mà còn được kéo dài trong suốt tám tuần lễ. Trong mùa này Giáo Hội thường dùng tiếng tung hô vui mừng “Alleluia” trong các thánh lễ và kinh nguyện. Trong Mùa Phục Sình còn có Lễ Thăng Thiên, Tuần Bát Nhật Lễ Hiên Xuống; Lễ Chúa Thánh Thần.


Màu sắc Mùa Phục Sinh là màu trắng, nhưng trong ngày Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội dùng màu đỏ, màu của lửa.

 

5. Mùa Quanh Năm:


– Các Chúa Nhật sau Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh không thuộc mùa nào đặc biệt, nên Giáo Hội gọi là các Chúa Nhật Quanh Năm; chúng ta tạm gọi là Mùa Quanh Năm. Mùa Quanh Năm gồm 34 Chúa Nhật, chia làm hai phần, sau Mùa Giánh Sinh có khoảng 8 Chúa Nhật, và sau Mùa Phục Sinh có khoảng 26 Chúa Nhật. Mùa Quanh Năm kết thúc với Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua.


Màu sắc Mùa Quanh Năm là màu xanh, nói lên niềm vy vọng.

 

* Ngoài những Mùa này, Giáo Hội còn cử hành một số lễ về Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh; nhưng các Mùa giữ vai trò quan trọng hơn, vì chúng biểu lộ cho chúng ta biết những gì Chúa đã làm để cứu rỗi chúng ta đầy đủ hơn.