12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

0
2697

12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần


1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.


2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.


3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.


4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.


5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.


6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.


7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.


8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận.


9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.


10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.


11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng.


12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.