Các tin pháp lý quan trọng khác

0
560

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN GIẢM THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2015

CHO CƯ DÂN PHILADELPHIA

Điều kiện để được miễn giảm thuế nhà đất:

  • Là chủ sở hữu
  • Phải sống trong chính căn nhà

Hạn chót để nộp đơn cho năm 2015: ngày 13 tháng 09 năm 2014

Nộp đơn online tại: http://www.phila.gov/opa/abatementsexemptions/pages/homestead.aspx

Điền và nộp đơn theo form download tại:

http://www.phila.gov/OPA/Documents/2015%20Homestead%20App%20v2.pdf

                                                            CÁC TIN PHÁP LÝ KHÁC

  • Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, tiểu bang Illinois nghiêm cấm những người dưới 18 tuổi đến các tiệm tanning nhằm mục đích ngăn ngừa tình trạng ung thư da xảy ra cho người vị thành niên.
  • Đạo luật về mức lương tối thiểu vừa có hiệu lực ở một số tiểu bang, theo đó, Connecticut tăng lên $8.70/giờ; New Jersey $8.25/giờ; New York và Rhode Island $8.00/giờ.
  • Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, tiểu bang Colorado cho phép bán thuốc phiện (marijuana) cho người từ 21 tuổi trở lên tại các cửa hiện được cấp phép.

Nguồn: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/29/new-laws-january-first/4219901/