Hướng dẫn xét mình và Cách thức xưng tội

I – CHUẨN BỊ TÂM HỒN Trước hết, hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể xét...

40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ

Lời Tựa Giáo Hội luôn nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cao quý của thánh lễ. Quy chế tổng quát của Sách Lễ Rôma...

Ý Nghĩa Thần Học Về Cầu Nguyện

        Có nghĩa lý gì khi ta không nhận được những cái ta kêu cầu trong lời cầu nguyện? Để hiểu...

Thiếu Niên và Việc Cầu Nguyện

Thiếu Niên và Việc Cầu Nguyện         Cách đây không lâu, Giám đốc Covenant House tại thành phố Nữu Ước, đệ tử dòng Nữ Tử Bác...

Cách Thức Phân Chia Giữa Cầu Nguyện Riêng Cầu Nguyện Gia Đình

Cách Thức Phân Chia Giữa Cầu Nguyện Riêng và Gia Đình Trong Đời Sống Gia Đình. Giáo lý Giáo Hội Công Giáo nhấn mạnh đến tầm...

Làm Sao Để Kết Hợp Lời Cầu Nguyện Cá Nhân Với Thánh Lễ

Làm Sao Để Kết Hợp Lời Cầu Nguyện Cá Nhân Với Thánh Lễ         Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo nhắc nhở ta rằng: Phụng...

Làm Sao Để Phát Triển Một Đời Sống Cầu Nguyện Sâu Sắc Hơn?

Làm Sao Để Phát Triển Một Đời Sống Cầu Nguyện Sâu Sắc Hơn?         Để hỏi câu "làm sao để phát triển một đời sống cầu...

Cách thức và lời cầu nguyện

Cách thức và lời cầu nguyện         Cầu nguyện bằng cách nào nếu ta chưa cầu nguyện bao giờ? Trước khi nghiên cứu những phương pháp...