Home Giáo Lý Hôn Nhân

Giáo Lý Hôn Nhân

Giáo Lý Hôn Nhân – Phần II

GIÁO LÝ HÔN NHÂN, PHẦN II  Phần Hai GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA Bài 13 Gia đình là Hội Thánh tại gia Anh em là dòng giống được...

Giáo Lý Hôn Nhân – Phần I

GIÁO LÝ HÔN NHÂN, PHẦN I  Phần một Ơn gọi hôn nhân  Sách Sáng thế kể lại: Sau khi đã dựng nên Ađam, Thiên Chúa phán: “Con người...