Điều nhắc nhở từ Kinh Lạy Cha

0
1236

Trong cuốn “A Story of God and All of Us” (Câu Chuyện của Thiên Chúa và Tất Cả Chúng Ta), các tác giả Roma Downey và Mark Burnett phản ánh về cuốn sách vĩ đại nhất mà thế giới đã biết: Kinh Thánh. Trong đó, Kinh Lạy Cha được chọn là khuôn mẫu hoàn hảo đối với đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu.


 
Đây là 7 điều nhắc nhở mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua một bài giảng hùng hồn nhất trong Kinh Thánh.
 
Lạy Cha (của) chúng con ở trên trời
Ngài là Thiên Chúa toàn năng, là Cha của chúng ta. Ngài yêu thương, đề cao và động viên các con cái của Ngài.
 
Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng
Ngài toàn năng và quyền phép. Danh Ngài vô song, và Ngài xứng đáng được chúc tụng.
 
Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
Hãy hướng về Thiên Chúa hằng ngày, mọi nơi và mọi lúc. Hãy để Ngài biến đổi thế giới qua Vương Quốc và sự công chính của Ngài.
 
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
Hãy xác nhận rằng Thiên Chúa sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, Ngài rất vui mừng cung cấp cho con cái của Ngài.
 
Và tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con
Hãy mau mắn tha thứ cho người khác, bởi vì chính Cha trên trời luôn mau mắn tha thứ tội lỗi cho chúng ta, ngay khi chúng ta thành tâm sám hối.
 
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ
Thiên Chúa là Đấng bảo vệ chúng ta, Ngài phù hộ chúng ta mỗi khi chúng ta gặp cơn cám dỗ.
 
Thiên Chúa vinh thắng
Chắc chắn Thiên Chúa chiến thắng, Vương Quốc Ngài sẽ đến với chúng ta, quyền năng và vinh quang Thiên Chúa vĩnh tồn. Cuối cùng, Thiên Chúa sẽ thống trị và Vương Quốc Ngài bền vững thiên thu vạn đại.
 
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)

suyniem-songdao