Đức Mẹ Vô Nhiễm trong Hội họa

0
1813

Thiên Chúa khôn tả, chúng ta không thể hiểu nổi chân lý và lòng thương xót của Ngài, Thánh Ý Ngài tuyệt đối, sự khôn ngoan của Ngài vô cùng, từ đời đời tới đời đời, Ngài đã tiền định từ khi Ông Bà Nguyên Tổ bất tuân, Kế Hoạch Cứu Độ đã được khởi sự, cụ thể hóa bằng Mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngày 8-12-1854, ĐGH Piô IX đã ban hành Tông sắc “Ineffabilis Deus” (Thiên Chúa Bất Khả Ngộ) để công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
 
Và chưa đầy 4 năm sau, ngày 25-3-1858 (lễ Truyền Tin), Bernadette hỏi Đức Mẹ là ai, Đức Mẹ đã xác nhận: “Ta là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Thánh Ý Chúa thật là mầu nhiệm!
 
Trong hội họa, các họa sĩ đã vẽ chân dung Đức Mẹ theo “nhãn quan” riêng của mỗi họa sĩ…
 
1
 
1
 
1
 
1
Còn bạn?

TRẦM THIÊN THU

suyniem-songdao