Gợi Ý Bí Tích Hòa Giải (Xưng Tội) Cho Trẻ Em

0
1305

* Vào phòng xưng tội.
Quỳ xuống – Làm dấu thánh giá. “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.”

* Nói: Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội. Con đã xưng tội được mấy ngày /tuần /tháng /năm. Các tội con đã phạm:

– Con đã lười biếng cầu nguyện buổi sáng hay buổi tối _______ lần.

– Con đã đùa giỡn, nói chuyện, chơi nghịch trong thánh lễ _______ lần.
– Con đã dùng tên Chúa thiếu kính trọng hay vô cớ _______ lần.
– Con đã bỏ lễ, đến trễ lễ ngày Chúa Nhật ________ lần.
– Con đã không vâng lời, cãi lại, không kính trọng cha mẹ, ông bà _______ lần.
– Con đã trêu chọc, ghét người nào _______ lần.
– Con đã giận giữ, ngang bướng _______ lần.
– Con đã đánh nhau, cãi vã _______ lần.
– Con đã có ý nghĩ ác độc, xấu về người khác _______ lần.

– Con đã nói xấu về người khác _______ lần.
– Con đã gọi người ta bằng những tên thô tục _______ lần.
– Con đã nguyền rủa, chửi thề, chúc dữ người ta _______ lần.
– Con đã giữ sự không tha thứ trong lòng _______ lần.
– Con đã nhìn những hình ảnh xấu, đọc truyện xấu, chơi trò chơi xấu xa _______ lần.

– Con đã xem những phim không đứng đắn bậy bạ _______ lần.

– Con đã nghĩ những điều không trong sạch _______ lần.
– Con đã ăn cắp, đổi đồ chơi, hay đồ vật khác của người ta _______ lần.
– Con đã mượn và không trả lại đồ người ta _______ lần.
– Con đã gian lận _______ lần.
– Con đã làm hư hại đồ của người khác cách cố ý _______ lần.
– Con đã nói dối _______ lần.
– Con đã ghen ghét về người khác _______ lần.
– Con đã có ý ham muốn đồ của người khác _______ lần.

Thưa cha, con đã xưng tội xong. Xin cha cầu Chúa tha thứ cho những tội con quên xót.

* Sau đó nghe lời khuyên của cha.

Đọc “Kinh Ăn Năn Tội”: Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời / chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa / thì con sẽ lánh xa dịp tội / cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Sau khi Xưng tội

– Đọc kinh đền tội hay làm việc đền tội

– Cám ơn Chúa đã tha thứ tội. Dâng lời nguyện riêng hay đọc kinh này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua sự chết trên thánh vì yêu chúng con của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu đã mang bình an đến cho thế giới này bằng cách tha hết mọi tội lỗi chúng con. Con cám ơn Chúa về lòng thương xót của Ngài dành cho con và cho hết mọi người ăn năn vì đã phạm tội mất lòng Chúa. Xin quyền năng tình yêu của Chúa ban cho con qua bí tích giải tội dẫn con trong những việc con làm đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, cám ơn Chúa về tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.”

– Xin Chúa phù hộ giúp tránh xúc phạm đến Chúa.

[divider]

English version

[divider]

* Enter the confession room.
* Kneel down – Make the sign of the Cross. “In the Name of the Father, and of the Son, and of The Holy Spirit. Amen.”

* Say: Bless me father, I have sinned. My last confession was how many days /weeks /months /years ago. These are my sins:

– I missed, was lazy to pray in the morning or at night ______ times.

– I fooled around, talked, played during mass _______ times.
– I used God’s Name without respect or in vain _______ times.
– I missed, came late to mass on Sunday _______ times.
– I disobeyed, talked back, disrespect my parents, grandparents _______ times.
– I make fun of other people, hate someone _______ times.
– I was angry, stubborn _______ times.
– I fough, quarelled _______ times.
– I kept mean, bad thoughts about other _______ times.

– I said bad things about someone _______ times.
– I called people bad names _______ times.
– I cursed, said bad words, wished bad things to anyone_______ times.
– I kept unforgiveness of someone in my heart _______ times.
– I looked at bad pictures, read bad stories, played bad games _______ times.

– I watched bad (adult) movies _______ times.

– I thought about sex _______ times.
– I stole, swapped toys, things belong to other people _______ times.
– I borrowed anything and did not return _______ times.
– I cheated _______ times.
– I destroyed people things on purpose _______ times.
– I lied _______ times.
– I was jealous of others _______ times.
– I set my mind on things belong to other people _______ times.

* Listen to the priest’s instructions and advices.

Then say “The Act of Contrition”: My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against You whom I should love above all things. I firmly intend with your help to sin no more, to do penance and to avoid whatever leads me to sin. Amen.

After Confession

– Say the prayers or do what the priest tells you.

– Thank God for forgiving your sins. Say your own prayer or say this one:

“Heavenly Father, by dying on the Cross for love of us Your dear Son Jesus brought peace to the world by taking away our sins and giving us your forgiveness. I thank You for your mercy to me and to all who are truly sorry for having offend You. Help me to avoid sins and use this Sacrament more often. May the power of your love given to me in this sacrament guide me in all I do to please You in all things. Father, thank You for your love and mercy. Amen.”

– Ask God for the help you to keep from offending God.