Lễ Tro: Ăn chay kiêng thịt 30 Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 ra sao?

0
1195

Lễ Tro: Ăn chay kiêng thịt 30 Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 ra sao?

Ủy Ban Phụng tự/ HĐGMVN đã ra thông báo: 

1/ Về Lễ Tro: Hội Đồng Giám Mục đã quyết định cử hành Lễ Tro vào 30 Tết Ất Mùi (tức là không dời Lễ Tro).
2/ Chuyển ăn chay kiêng thịt dời vào ngày thứ sáu Mồng Chín Tết (ngày thứ sáu 27-2-2015).

Một thắc mắc của Dòng tu, của giáo dân sống như nhà tu: con ăn chay kiêng thịt ngày thứ tư Lễ Tro rồi có phải buộc ăn chay ngày thứ sáu Mồng Chín Tết không? 

Phải ăn chay kiêng thịt đúng luật dạy tức là thứ tư Lễ Tro, nhưng Hội Đồng Giám mục đã cho dời vào Mồng Chín Tết, đó là một một đặc ân. Ta có thể chối từ đặc ân nầy (x. Gl 80,2) và giữ chay kiêng thịt vào Ngày thứ tư Lễ Tro (tức là không phải ăn chay kiêng thịt thứ sáu Mồng Chín Tết nữa). Ăn chay kiêng thịt ngày thứ tư Lễ Tro, xin nhớ ngày tính giờ từ không giờ (nửa đêm) đến hết 24 giờ.

Nếu Lễ Giao thừa về, ăn uống tới một, hai giờ sáng thì sao ? Thì ăn chay kiêng thịt ngày thứ sáu Mồng Chín Tết. Xin nhớ cho kỹ: 14 tuổi trọn mới buộc kiêng thịt ngày thứ sáu quanh năm cho đến chết (thứ tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần thánh phải kiêng thịt còn các thứ sáu khác thay vì kiêng thịt tức là được ăn thịt nhưng phải làm việc đạo đức, như lần một tràng hạt …hoặc việc từ thiện để bù vào) và 18 tuổi trọn đến hết 59 tuổi mới buộc phải ăn chay thứ Tư Lễ Tro, thứ sáu Tuần Thánh.

Lm Fx Nguyễn hùng Oánh

suyniem-songdao