Lịch Công Giáo Tháng 1-2014

0
1796

LichCongGiao-Thang1

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh Nam Nữ (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

——–

Lưu Ý:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Bảy thì hết buộc.