HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG THÔNG BÁO

0
608

Thông báo của Hội Kính Thánh Giuse về mừng lễ Năm Mới Giáp Ngọ 2014 và đặc biệt thánh lễ ra mắt Hội Kính Thánh Giuse ngày 09/02/2014.

 0589-101_140gr_10x15cm                     THÔNG BÁO

     HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

                      “Phục Vụ Trong Khiêm Nhường”

Kính gửi toàn thể hội viên Hội Kính Thánh Giuse.

Các Hội Viên thân mến,

Để chuẩn bị mừng đón Năm Mới Xuân Giáp Ngọ 2014 và đặc biệt thánh lễ ra mắt Hội Kính Thánh Giuse ngày 09/02/2014.

Kính mời toàn thể hội viên Hội Kính Thánh Giuse sau thánh lễ 8:30 sáng ngày 26/01/2014 ở lại họp. Rất mong toàn thể hội viên phổ biến cho nhau và về họp đông đủ.

Nguyện xin Thiên Chúa  và Thánh Cả Giuse chúc lành cho tất cả chúng con.

Trân Trọng Kính Mời.

                                                                        TM. Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

                                                                                 Giuse Đoàn Gia Luật