Mừng Lễ Thánh Theresa-Bổn Mạng Ca Đoàn 10-2015

0
1109

Ca Đoàn Theresa thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời mừng lễ bổn mạng
Với tâm tình đơn sơ, sau Thánh Lễ, Anh Chị Em cùng nhau chia sẻ những món ăn rất là thuần túy đậm tình quê hương.

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.