Mừng Lễ Thánh Theresa-Bổn Mạng Ca Đoàn 10-2015

0
1525

Ca Đoàn Theresa thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời mừng lễ bổn mạng
Với tâm tình đơn sơ, sau Thánh Lễ, Anh Chị Em cùng nhau chia sẻ những món ăn rất là thuần túy đậm tình quê hương.