Mừng Lễ Thánh Theresa-Bổn Mạng Ca Đoàn 10-2015

0
851

Ca Đoàn Theresa thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời mừng lễ bổn mạng
Với tâm tình đơn sơ, sau Thánh Lễ, Anh Chị Em cùng nhau chia sẻ những món ăn rất là thuần túy đậm tình quê hương.

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.