Đón Rước Tượng Đức Mẹ Fatima August 9th 2015

0
667

Một Hồng Ân Đặc Biệt Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn chúng con, bởi đâu mà được Mẹ Thiên Chúa đến thăm, tại nơi ngôi hầm nhà thờ St. Francis de Salle ẩm thấp & nóng bức của một mùa hè. Khi nghe tin tượng thánh du Mẹ Fatima đến thăm cộng đoàn, mặc dù chỉ có 2 ngày rưỡi để báo tin cho nhau và sửa soạn đón rước Mẹ, nhưng chúng con đã quy tụ và đã cùng nhau tôn vinh Mẹ với hết cả nhũng tâm tình và lòng thành của chúng con.

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.