Thánh lễ mừng ngân khánh 25 năm của cha Đa Minh Trần Minh Đức

0
940

Trong tâm tình tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa, thánh lễ mừng Ngân Khánh 25 năm của cha Đa Minh Trần Minh Đức được cử hành vào lúc 6g00 ngày 31.05.2015 tại Nhà Thờ St. Alice với rất nhiều giáo dân cùng tham dự thánh lễ và chúc mừng ngài.

 

Phần 1:Ca đoàn tập hát

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

 

Phần 2: Thánh Lễ

 

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

 

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

 

 

Phần 3: Tiệc mừng Cha

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

 

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions

 

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 200, (#200) Missing Permissions