Tư Liệu Các Bài Giảng

0
1206

Sắp xếp theo : + Mùa Phụng Vụ + Mùa Thường Niên + Các Lễ đặc biệt. Các đường link sẽ dẫn đến bài đã đăng, mỗi tuần đều có bài Tin Mừng và 5 hoặc 4 bài giảng. Các lễ đặc biệt chỉ có một bài giảng, sẽ có đường link trực tiếp.

Năm 2014 : Năm A

Mùa Thường Niên Năm A 2014

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
Thường niên 08 a
+ Thường niên 10 a
+ Thường niên 11 a
+ Thường niên 12 a
+ Thường niên 13 a
+ Thường niên 14 a
+ Thường niên 15 a
+ Thường niên 16 a
+ Thường niên 17 a
+ Thường niên 19 a
+ Thường niên 20 a
+ Thường niên 21 a
Thường niên 22 a
+ Thường niên 23 a
+ Thường niên 24 a
Thường niên 25 a
+ Thường niên 26 a
+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi
+ Thường niên 28 a
+ Thường niên 29 a
+ Thường niên 30 a
+ Thường niên 32 a
+ Thường niên 34 a

 

Mùa Vọng, Giáng Sinh
+ Lễ Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro
Mùa Chay 1 A
+ Mùa Chay 2
+ Mùa Chay 3
Mùa Chay 4
+ Mùa Chay 5
+ Lễ Lá năm
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1
+ Phục sinh 2
+ Phục sinh 3
+ Phục sinh 4
+ Phục sinh 5
+ Phục sinh 6
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

Các Lễ đặc biệt

+ Lễ tro (2010-2014)
Mùng 3 Tết (2010-2014)
Ngày Thầy thuốc (C. Hưng)

Năm 2013 : Năm C

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
Lễ Tro 2013
Mùa Chay 1c
Mùa Chay 2c
Mùa Chay 3c
Mùa Chay 4c
Mùa Chay 5c
Lễ Lá năm c   
Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
Phục sinh 1c
Phục sinh 2c
Phục sinh 3c
Phục sinh 4c
Phục sinh 5c
Phục sinh 6c
Chúa Thăng Thiên
Lễ Hiện Xuống

Mùa Thường Niên năm c 2013

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
Thường niên 02 c
Thường niên 03 c
+ Thường niên 04
+ Thường niên 05
+ Thường niên 06
Thường niên 10 c
Thường niên 11 c
Thường niên 12 c

Các Lễ đặc biệt

Lễ Têrêsa (C. Bắc)
Lễ Micae (C. Hòa)
Lễ Truyền Chức Lm ( ĐC Đ Đạo)

Năm 2012 : Năm B

Mùa Vọng, Giáng SinhMùa vọng 01 năm B..
Mùa vọng 02 b
Mùa vọng 03 b
Mùa vọng 04 b
Giáng Sinh 2011
Thánh Gia Thất 
Chúa Hiển Linh
+ Chúa chịu phép rửa B
Mùa Chay
Lễ Tro 2012
Mùa Chay 1b
Mùa Chay 2b
Mùa Chay 3b
Mùa Chay 4b
Mùa Chay 5b
Lễ Lá năm b 
Thứ năm tuần thánh
Thứ sáu tuần thánh
Mùa Phục sinh
Mùa Thường Niên năm B 2012
Thường niên 24 b
Thường niên 25 b
Thường niên 26 b
Thường niên 28 b
Thường niên 29 b
Thường niên 30 b
Thường niên 32 b
Thường niên 34 b

Các Lễ đặc biệt 2012

Tĩnh tâm Mùa Chay (c. Hiệu)
+ Lễ thánh Vinhsơn (c. Hưng)

Năm 2011 : Năm A

Mùa Vọng, Giáng SinhMùa vọng 01 năm A ..
Mùa vọng 02 a
Mùa vọng 03 a
Mùa vọng 04 a
Giáng Sinh 2010
Thánh Gia Thất 
Chúa Hiển Linh
Chúa chịu phép rửa A
Mùa Chay
Lễ Tro 2011
Mùa Chay 1a
Mùa Chay 2a
Mùa Chay 3a
Mùa Chay 4a
Mùa Chay 5a
Lễ Lá năm a
Thứ năm tuần thánh
Thứ sáu tuần thánh
Mùa Phục sinh
Phục sinh 1a
Phục sinh 2a
Phục sinh 3a
Phục sinh 4a
Phục sinh 5a
Phục sinh 6a
Chúa Thăng Thiên .
Lễ Hiện Xuống
Mùa Thường Niên năm A 2011
Thường niên 02 a
Thường niên 03 a
Thường niên 04 a
Thường niên 05 a
Thường niên 06 a
Thường niên 07a
Thường niên 08 a
Thường niên 09 a
Thường niên 14 a
Thường niên 15 a
Thường niên 16 a
Thường niên 17 a
Thường niên 18 aThường niên 20 a
Thường niên 21 a
Thường niên 22 a
Thường niên 23 a
Thường niên 24 a
Thường niên 25 a
Thường niên 26 a
Thường niên 28 a
Thường niên 29 a
Thường niên 30 a
Thường niên 31 a
Các Lễ đặc biệt 2011
Chúa Ba Ngôi
Mình Máu Thánh Chúa
Đức Mẹ Lộ Đức
Thánh Mẫu Thiên ChúaĐức Mẹ Vô Nhiễm
Lễ Fatima (2009, 2010, 2011)
Đức Mẹ Hồn xác lên trờiĐức Mẹ Mân CôiGiao Thừa & Mùng Một Tết (2010,2011,2012)
Mùng Hai Tết
Mùng Ba Tết
Lễ thánh Giuse 19.03.2011
Tĩnh tâm mùa chay (Cha Hòa)
Tĩnh tâm m.chay giới trẻ (Cha Văn)
Thánh nữ Catarina 2011
Thánh Vinhsơn Ferrier 2011
Lễ thánh Đaminh 2011
Lễ truyền chức linh mục (Đc Hợp op)
Tổng lãnh thiên thần Micae 2011
Các thánh Nam Nữ 2009-2011
Các Đẳng linh hồn 02.11
Thánh Martinô 2009-2012
Các thánh Tử đạo Hải Dương
Các thánh Tử đạo Việt Nam
Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ Năm A
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 2011

Năm 2010 : Năm C

  Mùa Vọng, Giáng Sinh…Mùa vọng 1 năm c
Mùa vọng 2c
Mùa vọng 3c
Mùa vọng 4c
Lễ Giáng Sinh
Thánh Gia Thất
Chúa Hiển Linh
  Mùa Chay
Lễ Tro
Mùa Chay 1c         .
Mùa Chay 2c
Mùa Chay 3c
Mùa Chay 4c
Mùa Chay 5c
Chúa nhật Lễ Lá 
Thứ 5 tuần thánh
Thứ 6 tuần thánh
  Mùa Phục sinhPhục sinh 1c
Phục sinh 2c
Phục sinh 3c
Phục sinh 4c
Phục sinh 5c
Phục sinh 6c
Chúa Thăng Thiên   .
Lễ Hiện Xuống

Mùa Thường niên năm C

Chúa chịu phép rửa C .
Thường niên 02c
Thường niên 03c
Thường niên 04c
Thường niên 05c
Chúa Ba Ngôi
Thánh Thể
Thường niên 11c
Thường niên 12c
Thường niên 13c
Thường niên 14c 
Thường niên 15c
Thường niên 16c
Thường niên 17c
Thường niên 18c
Thường niên 21c
Thường niên 22c
Thường niên 23c
Thường niên 24c
Thường niên 25c
Thường niên 26c
Đức Mẹ Mân Côi
Thường niên 28c
Thường niên 29c
Thường niên 30c
Thường niên 31c
Thường niên 32c

Các Lễ đặc biệt 2010

Dâng Chúa trong đền thờ
Tân Xuân Canh Dần 2010
Đức Mẹ Lộ Đức 2010
Tĩnh tâm m.chay giới trẻ (Cha Hiệu)
Tĩnh tâm mùa chay (Cha Thịnh)
Thánh nữ Catarina 2010
Thánh Vinhsơn Ferrier 2010
Thánh Giuse 19.03
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Thánh Đaminh (và 3 bài tĩnh tâm)
Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 2010
Thánh nữ Monica
Tĩnh tâm mùa Vọng (Cha Thuật)
Lễ Kitô Vua Vũ Trụ năm C
Tổng lãnh thiên thần Micae
Đức Mẹ Mân Côi 2010
Đức Mẹ Fatima (2009, 2010, 2011)
Khánh nhật Truyền Giáo
Thánh Anbêtô Cả
Thánh nữ Cêcilia
Tết Trung Thu 2010
Các thánh Tử đạo Hải Dương
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Khai mạc năm thánh (28.11.2009)
Hành hương hạt Phú Nhuận (10.08)
Hành hương giới trẻ (Cha Toan – Tân Hòa)
Hành hương Legio, gia trưởng

Năm 2009 : Năm B

Mùa Phục sinh 2009Các lễ trong tháng 6
gồm Chúa Thăng thiên,
Hiện Xuống, Ba Ngôi,
Thánh Thể, Thánh Tâm,
Phêrô Phaolô, Tn 13b
 
Thường niên 14b
Thường niên 15b
Thường niên 16b
Thường niên 17b
Thường niên 18b
Thường niên 20b
Thường niên 21b
Thường niên 22b
+ Thường niên 23b
Thường niên 24b
Thường niên 25b
Thường niên 26b
Đức Mẹ Mân Côi
Thường niên 28b
Thường niên 29b
Thường niên 30b
Thường niên 32b
Chúa Kitô Vua năm B

Các Lễ đặc biệt năm 2009

Tĩnh tâm mùa vọng (Cha Chính + Tiên)
Tĩnh tâm M. chay giới trẻ (Cha Hưng)
Tĩnh tâm mùa chay (Cha Văn)+ Thánh nữ Catarina (29.04 – Rửa tội)
Thánh Đaminh 2009
Thánh nữ Monica 2009
Tổng lãnh thiên thần Micae
Đức Mẹ Mông Triệu
Đức Mẹ Mân Côi
Khánh nhật truyền giáo
Lễ Các Thánh Nam Nữ
Thánh lễ tại nghĩa trang
Thánh Anbêtô (Đc Phêrô Trần Đình Tứ)
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nguồn: gxdaminh.net