[Ca đoàn] Mặc đồng phục vào Chúa nhật ngày 16. (Fatherday)

0
945

Chúa nhật ngày 16 tháng 6 này là ngày Father’s Day, anh chị em ca viên nhớ mặc đồng phục khi tham dự Thánh Lễ

Ở lập tập hát. Có nhiều bài hát mới cần tập nên mọi người nhớ ở lại đông đủ sau lễ.