Mẫu đơn Xin Giảm Tiền Điện (PECO)

0
5105

Chương trình giảm tiền điện cho năm 2014 – 2015 đã được PECO khởi động. Quý vị có thể tải form này về tại địa chỉ sau đây:

https://www.peco.com/CustomerService/AssistancePrograms/CAP/Documents/2012%20Application.pdf

Theo Chương trình, nếu gia đình nào có kế hoạch sự dụng điện tiết kiệm hiệu quả thì sẽ được giảm tiền bill hàng tháng đến 80 – 90%.