Home Thông Báo

Thông Báo

Thông báo hàng tuần

Camping July 30, 2016

For GPS, use the following address: 351 Gradyville Road. Newtown Square, PA 19073 Sau đó chạy tiếp vào camp area #13 Đúng 8:33 pm cổng chính sẽ...

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: 40 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác...

Vào lúc 2 giờ trưa ngày 12-06-2016, Tổng Giáo Phận Philadelphia đã tổ chức thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 40 năm thành lập...

Thánh Lễ Tạ Ơn – Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập

Download: Thu moi le 40 nam thanh lap CD

Chương trình khóa huấn luyện “safe environment training”

Xin được thông báo đến quý chức,   Chúa Nhật này, Cha Khanh sẽ đến dâng thánh lễ với cộng đoàn chúng ta, và sau thánh...

Thư Mời Lễ Giỗ 25 năm Cha Cố Antôn Vũ Như Huỳnh (1990-2015)

Kính Thưa Quý Chức thuộc Cộng Đồng, các Cộng Đoàn cùng toàn thể Giáo Dân...   Thấm  thoát đã 25 năm trôi qua kể từ ngày...

Dựng hang đá sau thánh lễ Chúa Nhật 30 tháng 11

Kính Thưa Quý Chức, Chúa Nhật này là CN cuối của năm phụng vụ. Và cũng để chuẩn bị bước vào mùa vọng khởi đầu...