Xin chân thành cám ơn tất cả Quý Chức Quý Khách

0
586

Xin chân thành cám ơn tất cả Quý Chức Quý Khách đã đóng góp những công sức thật là cao quí và những sự hy sinh hết sức chân tình của mình cho Cộng Đoàn, qua những ngày tháng để sửa soạn cho Cộng Đoàn chúng ta mừng xuân cũng như phục vụ những người Anh Chị Em của chúng ta ngày Chúa Nhật hôm qua thật là thành công mỹ mãn.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ghi nhớ sự đóng góp của Quý Chức và trả công bội hậu cùng đổ muôn vàn hồng ân xuống trên Quý Chức và gia đình của Quý Chức.

Xin chân thành cám ơn và xin chào Quý chức Quý Khach trong tinh thần Hiệp Nhất-Yêu Thương-Tha Thứ-Phục Vụ.

Trần Ngọc Phát