Ca Vang Khải Hoàn – Kim Long

0
654

Bài này khó.  Anh chị em download nhạc và lời về nghe ở nhà trước rồi lên nhà thờ tập tiếp

Video: http://www.youtube.com/watch?v=lB74afHTbTw

 

Lời: cavangkhaihoan

Nhạc 1: CaVangKhaiHoan (1)

Nhạc 2:  cavangkhaihoan (2)

 

 

nhạc kèm lời: http://forum.kitovua.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=70%3Aunsorted&id=5259%3Aca-vang-khi-hoan-kim-long&Itemid=104 (cần phải download& gài phần mềm nàytrước http://hub.sibelius.com/download/software/win/Scorch620NSPluginInstaller.exe)