Chia sẻ qua dịp lễ Tạ Ơn 11-25-2013

0
568

Hoi Thien Nguyen St Francis de Sale (Nha Tho 47) Cung voi Cha Quan Nhiem CDDMLT

Posted by Đức Mẹ Lên Trời – Philadelphia on Monday, November 25, 2013