CDTD: Chương trình cho tháng 12 và đầu tháng Giêng

0
522

Dear Ca Doan,

Day la chuong trinh cua Ca Doan sap toi:

 

1.       Le Vong Giang Sing

Date: Tuesday 12/24/13

Time: 7:00PM

Location: Nha Tho Tren

 

Luu Y: Xin TAT CA anh chi em o lai  TAP HAT.

 

2.       New Year Eve’s Party

Date: Tuesday 12/31/13

Time: 6PM

Location: TBD

 

3.       Bau Ban Chap Hanh Ca Doan: Nhiem Ky 2014-2016

Date: Sunday 1/12/2014

Time: Sau Thanh Le

 

 

Thắng