Thánh Lễ Chúa Nhật, May 3, 2015 mừng Lễ Bổn Mạng của Hội Thánh Giuse Lao Động.

0
1305