Về Với Ngài (Album Thánh Ca) – Phan Đinh Tùng

0
1103

Về với  Ngài (1)

Làm dấu (2)

Khúc ca tạ ơn  (5)

Nếu như con nhớ (7)

 

http://www.nhaccuatui.com/playlist/ve-voi-ngai-album-thanh-ca-phan-dinh-tung.Lv1czaxlNwks.html