Lễ Bổn Mạng CĐĐMLT 08-17-2014

0
572

 

Ngày Chuần Bị Sân Khấu – Hội Trường (58 photos)

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1530920727121041.1073741916.1421304994749282&type=1″ limit=”6″ slider=”0″ shape=”2″]

 

Cha Quản Nhiệm Lam Phép Tượng Đức Mẹ (37 photos)

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1531132033766577.1073741920.1421304994749282&type=1″ limit=”6″ slider=”0″ shape=”2″]

 

Rước Tượng Đức Mẹ Chung Quanh Nhà Thờ (150 photos)

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1531124917100622.1073741919.1421304994749282&type=1″ limit=”6″ slider=”0″ shape=”2″]

 

Thánh Đường CĐĐMLT- Nhà Thờ Trên (165 photos)

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1531117810434666.1073741918.1421304994749282&type=1″ limit=”6″ slider=”0″ shape=”2″]

 

Tiệc Mừng và Văn Nghệ (192 photos)

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1531108960435551.1073741917.1421304994749282&type=1″ limit=”6″ slider=”0″ shape=”2″]

 

Tiết mục của các em thiếu nhi

Dancing with baby sis Sophia!! Huong Pham

Posted by Britney Pham on Monday, August 18, 2014

 

Photographer: Nguyễn Ngọc Mỹ