Chương trình khóa huấn luyện “safe environment training”

0
2007

Xin được thông báo đến quý chức,

 

Chúa Nhật này, Cha Khanh sẽ đến dâng thánh lễ với cộng đoàn chúng ta, và sau thánh lễ sẽ có chương trình khóa huấn luyện “safe environment training” từ 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa, để đáp ứng luật bắt buộc của tiểu bang Pennsylvania  liên quan đến vấn đề đòi hỏi những ai làm việc với những người trẻ dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) nhất là các giáo lý viên và quý phụ huynh giúp các giáo lý viên đều phải tham gia khóa huấn luyện này.

Cộng Đoàn sẽ lo bữa ăn sáng và ăn trưa cho lớp học này. Xin mời mọi người trong BCH các hội đoàn và đoàn thể cùng tham gia lớp học này. Xin nhớ mang theo thẻ chứng minh (ID) có hình để có thể đăng ký chứng chỉ sau khóa học.

 

Xin chân thành cám ơn

TN Phát