Thư Mời Lễ Giỗ 25 năm Cha Cố Antôn Vũ Như Huỳnh (1990-2015)

0
1363

Kính Thưa Quý Chức thuộc Cộng Đồng, các Cộng Đoàn cùng toàn thể Giáo Dân…

 

Thấm  thoát đã 25 năm trôi qua kể từ ngày Cha Cố Antôn Vũ Như Huỳnh được Chúa thương gọi về. Trong tâm tình thương tiếc, quý mến, luôn tưởng  nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện và cũng  để tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân đến Cha Cố Antôn, vì Ngài là Linh Mục tiên khởi thành lập Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Philadelphia và các vùng phụ cận. Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời sẽ tổ chức Lễ Giỗ cầu nguyện cho Ngài. Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 năm 2015 tại

Thánh Đường St. Francis de Sales

4625 Springfield Avenue

Philadelphia,  PA 19143

 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời  trân trọng kính mời Quý Chức trong Ban Thường Vụ Cộng Đồng, Quý Chức trong Ban Chấp Hành các Cộng Đoàn cùng toàn thể Quý Giáo Dân bớt chút thì giờ đến tham dự Thánh Lễ cầu  nguyện cho Linh Hồn Cha Cố Antôn.

 

Sự hiện diện của Quý Vị trong Thánh Lễ sẽ nói lên được tâm tình  quý mến của con chiên dành cho Ngài. Chắc chắn!  Ngài sẽ vui mừng khi nhìn thấy đoàn chiên của Ngài luôn lớn mạnh trong tình Yêu Thương, Hiệp Nhất và Tha Thứ mà Ngài đã đề xướng khi còn sinh thời.

 

Được sự ủy quyền của Linh Mục Quản Nhiệm Dominic Trần Minh Đức

Thay mặt Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời.

Giuse Trần Ngọc Phát

Chủ tịch-CĐĐMLT

 

PS: – Xin Quý Vị chuyển và phổ biến điện thư (email) này đến những người thân quen trong cộng đoàn.  Thư mời có thể download tại đâyCLICK HERE

– Điện thư (email) này xin thay thế thiệp mời: Cám ơn.