Update chương trình Thánh Lễ & cầu nguyện cho linh hồn Phero

0
519

Xin gửi quí chức lịch trình thánh lễ cầu nguyện cho trai út của ông bà Nguyễn Xuân Định Cựu Chủ Tịch CĐĐMLT chúng ta.

Địa chỉ tư gia: 1133 Drexel Ave, Drexel Hill, PA 19026. Điện thoại 610-789-2293.
Địa chỉ nhà thờ St. Alice: 150 Hampden Rd Upper Darby, PA 19082

1. Tối nay, thứ ba, lúc 7 giờ Cha Nguyễn Xuân Quýnh sẽ chủ tế thánh lễ cầu nguyện tại tư gia.
2. Tối thứ tư, lúc 7 giờ, tại tư gia, Cha Trần Minh Đức chủ tế thánh lễ cầu nguyện.
3. Tối thứ năm, lúc 7 giờ, tại tư gia, Cha Trần Minh Đức chủ tế thánh lễ cầu nguyện.
4. Tối thứ sáu, lúc 6:00-9:00 giờ viếng xác tại nhà thờ St. Alice, Upper Darby (vì Nhà Quàn chật hẹp.) Sẽ có thánh lễ cầu nguyện (Cha Quýnh và Cha Đức đồng tế).
5. Sáng thứ bảy tại nhà thờ St. Alice
9:00-10:00 AM: Viếng xác trước Thánh Lễ An Táng
10:00 AM: Thánh Lễ An Táng do qúy Cha đồng tế.

PNT

[ip-shortcode type=”quote” style=”undefined”]

Subject: Xin duoc forward la thu cua Ong Dinh Van Chinh CT Cong Dong
Trọng kính Đức Ông và Quý Cha,
Kính thưa Quý Thày, Quý Sơ và Quý Chức,
Như Đức Ông, Quý Cha, Quý Thày và một số Quý Chức đã biết, con trai út của ông bà Nguyễn Xuân Định, Cựu PCT Nội Vụ Cộng Đồng và Cựu Chủ Tịch CĐ Nữ Vương Mân Côi, là anh Phêrô Nguyễn Xuân Minh, đã được Chúa gọi về cách bất ngờ sáng hôm qua tại tư gia, hưởng dương 28 tuổi. Con đươc biết vài chi tiết sau đây:
1. Tối nay, Cha Đinh Công Huỳnh sẽ làm lễ cầu nguyện cho cháu Minh tại tư gia lúc 7 giờ. Địa chỉ là 1133 Drexel Ave, Drexel Hill, PA 19026. Điện thoại 610-789-2293.
2. Tối thứ ba cũng 7 giờ, Cha Nguyễn Xuân Quýnh sẽ làm lể cầu nguyện tại tư gia.
3. Tối thứ tư cũng 7 giờ, Cha Trần Minh Đức sẽ làm lễ cầu nguyện tại tư gia.
4. Tối thứ năm cũng có lễ lúc 7 giờ tại tư gia nhưng chưa biết Cha nào sẽ làm lễ.
5. Tối thứ sáu có viếng xác tại Nhà Quàn, gia đình sẽ thông báo chi tiết sau.
6. Sáng thứ bảy, Thánh Lễ An Táng tại St. Alice hoặc St. Laurence. Gia đình sẽ thông báo sau.
Kính xin Đức Ông, Quý Cha, Quý Thày, Quý Sơ và Quý Chức thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được lên Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa và hưởng hạnh phúc bất diệt muôn đời

Đinh Văn Chính
Ban Thường Vụ
CĐCGVN/TGP Philadelphia

[/ip-shortcode]