THÀNH LẬP HỘI KÍNH THÁNH GIUSE

0
511

Tên Hội: HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

0589-101_140gr_10x15cm   Ngày thành lập: ngày 17 tháng 11 năm 2013

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 03 năm 2013 – 2016

1. Hội Trưởng: Ông Nguyễn Vị

2. Hội Phó: Anh Đoàn Gia Luật

3. Thư ký kiêm Thủ quỹ: Anh Hứa Gia Tường

   Khẩu Hiệu: “Phục Vụ Trong Khiêm Nhường” hay       “Khiêm Nhường Trong Phục Vụ”

Điều kiện đối với các Hội viên: Mỗi ngày đọc:

–          1 Kinh Lạy Cha

–          1 Kinh Kính Mừng

–          1 Kinh Thánh Cả Giuse.

Hoạt động: Hội sẽ tham gia vào các sinh hoạt và phục vụ của Cộng Đoàn và mỗi Tuần thứ 3 trong tháng; sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất cho Nhà Thờ.

Lễ Ra Mắt: Hội sẽ ra mắt vào Chúa Nhật, ngày 09 tháng 02 năm 2014.