Phân Ưu : Thân Mẫu Anh Nguyễn Đức Thu vừa từ trần

0
2538

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

” Phc V Trong Khiêm Nhường”

PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

vừa nhận được tin :

Ba Tran Thi Toan vừa từ trần ngày 01/07/2015 tại Việt Nam

Là Than Mau của Anh  Dominico  Nguyen Duc Thu – Hội viên Hội Kính Thánh Giuse

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Xin hiệp thông cầu nguyện với Anh  và Tang Quyến

Xin Thiên Chúa đón nhận Ba Tran Thi Toan  vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động.

 Đoàn Gia Luật – Hội Phó