[Phân ưu]Thân mẫu Anh Trần Công Khanh từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường " PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Bà Anna HOÀNG...

[PHÂN ƯU] Ông Giuse Trần Ngọc Ban

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Ông Giuse TRẦN NGỌC BAN vừa...

[PHÂN ƯU] Ông Giuse Nguyễn Hoàng Thuận

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Ông Giuse Nguyễn Hoàng...

[PHÂN ƯU] Thân Mẫu Ông Phạm Dật vừa từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường " PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Bà Teresa Đoàn Thị...

Phân Ưu : Thân Mẫu Anh Nguyễn Đức Thu vừa từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động vừa nhận được tin : Ba Tran Thi Toan vừa từ...

Phân Ưu: Bà Maria Nguyễn Thị Quên

Trọng Kính Cha Quản Nhiệm, Kính thưa Thầy Trác, và Quý Chức,   Con xin thông báo một tin buồn trong cộng đoàn, là Bà Maria Nguyễn...

Xin cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria Vũ Thị Huệ

Kính Thưa Quý Chức, Xin được hiệp thông và chia sẻ một tin buồn từ Gia Đình của Anh Chị Cường (cựu ca viên của...

Phân Ưu : Thân phụ Anh Lê Văn Nhân vừa từ trần.

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động vừa nhận được tin : Ông Lê Tấn Tài vừa...