[PHÂN ƯU] Thân Mẫu Ông Phạm Dật vừa từ trần

0
1308

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

” Phục Vụ Trong Khiêm Nhường “

PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin :

Bà Teresa Đoàn Thị Thắng vừa từ trần tại Việt Nam.

Là Thân mẫu của Ông Giuse Phạm Dật – Hội viên Hội Kính Thánh Giuse.

Được Thiên Chúa gọi về ngày 08 tháng 02 năm 2016. Hưởng thọ 102 tuổi.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Xin hiệp thông cầu nguyện với Ông Bà Phạm Dật và Tang Quyến

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn  Teresa vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động.

Đoàn Gia Luật – Hội Phó