[Phân ưu]Thân mẫu Anh Trần Công Khanh từ trần

0
1087

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

” Phục Vụ Trong Khiêm Nhường “

PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin :

Bà Anna HOÀNG THỊ THÚY LOAN vừa từ trần tại Philadelphia.

Là Thân mẫu của Anh Trần Công Khanh – Hội viên Hội Kính Thánh Giuse.

Được Thiên Chúa gọi về ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Xin hiệp thông cầu nguyện với Anh Chị Khanh – Chi và Tang Quyến

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Anna vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động.

Đoàn Gia Luật – Hội Phó