[PHÂN ƯU] Ông Giuse Nguyễn Hoàng Thuận

0
1139

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

” Phục Vụ Trong Khiêm Nhường”

PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin :

Ông Giuse Nguyễn Hoàng Thuận là  Hội viên Hội Kính Thánh Giuse

vừa từ trần tại Philadelphia.

Xin chia buồn và hiệp thông cầu nguyện với gia đình & Tang Quyến

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Phục Sinh

Xin Thiên Chúa đón nhận Ông Giuse Nguyễn Hoàng Thuận  vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

 Đoàn Gia Luật – Hội Phó