MỪNG THANKSGIVING 2015

0
1335

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

” Phục Vụ Trong Khiêm Nờng “

Mừng THANKSGIVING 2015

Tạ Ơn Thiên Chúa & Cám Ơn Mọi Người