[Cáo Phó] Chị Maria Donna Lodise Phạm

Kính Thưa Quý Chức,  Xin được hiệp thông và chia sẻ một tin buồn từ Đại Gia Đình Ông Bà Cố Can đến với Quý...

[PHÂN ƯU] Ông Giuse Nguyễn Hoàng Thuận

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Ông Giuse Nguyễn Hoàng...

Chương trình thánh lễ cầu nguyện, phát tang và an táng cho Ông Giuse...

Quý Chức thân mến, Xin được kính chuyển đến quý chức chương trình thánh lễ cầu nguyện, lễ phát tang và thánh lễ an táng cho. Ông Giuse Trần Đức Nghinh   Thứ Hai, ngày 7 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Đọc kinh và Thánh Lễ tại Thánh Đường Saint Francis de Sales (Nhà thờ dưới) 4625 Springfield Avenue Philadelphia, Pa 19143   Thứ Ba,  ngày 8 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Đọc kinh tại Thánh Đường Saint Francis de Sales (Nhà thờ dưới) 4625 Springfield Avenue Philadelphia, Pa 19143   Thứ Tư, ngày 9 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Đọc kinh tại Thánh Đường Saint Francis de Sales (Nhà thờ dưới) 4625 Springfield Avenue Philadelphia, Pa 19143   Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Lễ Phát Tang tại Thánh Đường Saint Francis...

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Bác Lucia Maria Nguyễn Thị Tươi

Trong niềm tin vào Mầu Nhiệm Chúc Kitô Phục Sinh, chúng tôi trân trọng kính báo Mẹ, Chị, Em, Bà Nội và Bà Ngoại...

[PHÂN ƯU] Thân Mẫu Ông Phạm Dật vừa từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường " PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Bà Teresa Đoàn Thị...

Phân Ưu : Thân Mẫu Anh Nguyễn Đức Thu vừa từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động vừa nhận được tin : Ba Tran Thi Toan vừa từ...

Phân ưu: Thân phụ Anh Trần Công Khanh mới từ trần.

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động vừa nhận được tin : Ông Giuse  Trần Đức...

Xin cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria Vũ Thị Huệ

Kính Thưa Quý Chức, Xin được hiệp thông và chia sẻ một tin buồn từ Gia Đình của Anh Chị Cường (cựu ca viên của...