Phân Ưu : Thân Mẫu Anh Nguyễn Đức Thu vừa từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động vừa nhận được tin : Ba Tran Thi Toan vừa từ...

Chương trình thánh lễ cầu nguyện, phát tang và an táng cho Ông Giuse...

Quý Chức thân mến, Xin được kính chuyển đến quý chức chương trình thánh lễ cầu nguyện, lễ phát tang và thánh lễ an táng cho. Ông Giuse Trần Đức Nghinh   Thứ Hai, ngày 7 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Đọc kinh và Thánh Lễ tại Thánh Đường Saint Francis de Sales (Nhà thờ dưới) 4625 Springfield Avenue Philadelphia, Pa 19143   Thứ Ba,  ngày 8 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Đọc kinh tại Thánh Đường Saint Francis de Sales (Nhà thờ dưới) 4625 Springfield Avenue Philadelphia, Pa 19143   Thứ Tư, ngày 9 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Đọc kinh tại Thánh Đường Saint Francis de Sales (Nhà thờ dưới) 4625 Springfield Avenue Philadelphia, Pa 19143   Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 vào lúc 7:00 tối Lễ Phát Tang tại Thánh Đường Saint Francis...

[PHÂN ƯU] Thân Mẫu Ông Phạm Dật vừa từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường " PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Bà Teresa Đoàn Thị...

[PHÂN ƯU] Ông Giuse Trần Ngọc Ban

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Ông Giuse TRẦN NGỌC BAN vừa...

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Bác Lucia Maria Nguyễn Thị Tươi

Trong niềm tin vào Mầu Nhiệm Chúc Kitô Phục Sinh, chúng tôi trân trọng kính báo Mẹ, Chị, Em, Bà Nội và Bà Ngoại...

[PHÂN ƯU] Ông Giuse Nguyễn Hoàng Thuận

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường" PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Ông Giuse Nguyễn Hoàng...

Phân Ưu: Bà Maria Nguyễn Thị Quên

Trọng Kính Cha Quản Nhiệm, Kính thưa Thầy Trác, và Quý Chức,   Con xin thông báo một tin buồn trong cộng đoàn, là Bà Maria Nguyễn...

[Phân ưu]Thân mẫu Anh Trần Công Khanh từ trần

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG " Phục Vụ Trong Khiêm Nhường " PHÂN ƯU Hội Kính Thánh Giuse Lao Động nhận được tin : Bà Anna HOÀNG...