Thánh Lễ Tạ Ơn – Hội Kính Thánh Giuse

0
861

Thánh Lễ Tạ Ơn – Hội Kính Thánh Giuse 11-22-2014

Tại Tư Gia Anh Nguyễn Kỳ – Thư Ký CĐĐMLT

Xin vào đây để xem nhiều hình hơn: Phần 1  | Phần 2