Thông báo tháng 3, 4 năm 2014

0
562

Theo lời đề nghị của nhiều người trong cộng đoàn của chúng ta, những Thánh Lễ và những buổi tĩnh tâm vào buổi tối của những ngày trong tuần xin được làm sớm hơn nửa tiếng, thay vì 7:00 tối thì sẽ dời lại vào 6:30 tối. Bởi vì sau Thánh Lễ nhiều người trong cộng đoàn chúng ta còn phải sửa soạn các việc công sở cũng như các em còn phải sủa soạn để đi học sớm cho sáng ngày hôm sau, đề nghị này cũng đã trình lên Cha QN và đã được Cha QN đồng ý chấp thuận.

Nhân đây xin gửi quý chức lại bản thảo chương trình phụng vụ cho mùa chay. Xin lưu ý những giờ lễ và tĩnh tâm trong tuần đã được dời lại sớm hơn 30 phút.

a