Hội Kính Thánh Giuse

0
754

Chúa Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2013

– Họp bầu ra trưởng ban, phó ban v.v……
– Tiếp tục ghi danh anh em mới tham gia
Mong anh em đi đầy đủ