Lời Cảm Ơn!

0
466

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

Phục vụ trong Khiêm Nhường”

Kính thưa Quý Chức!

 Hội Kính Thánh Giuse Lao Động xin chân thành cảm ơn Quý Chức đã đến tham dự Thánh Lễ, và cầu nguyện cho Lễ Ra Mắt của Hội được thành công tốt đẹp trong Lễ Chúa nhật vừa qua. Nguyện xin phúc lành và tình yêu của Thiên Chúa cùng Thánh Cả Giuse tuôn đổ dư tràn trên Quý Chức, và toàn thể cộng đoàn. Xin tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn và cầu nguyện cho Hội chúng con.

 

TM. Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

GIOA KIM HỨA GIA TƯỜNG

Thư ký kiêm Thủ quỹ