Thư Mời Lễ Bổn Mạng

0
3178

 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

“Phục Vụ Trong Khiêm Nhường”

THƯ MỜI

Trong niềm hân hoan Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Thợ

Bổn mạng của Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

Trân trọng kính mời

Quý Cha, Quý Thầy, Quý Hội Đoàn, Quý Hội Viên cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

vui lòng đến tham dự Thánh lễ bổn mạng của Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

           Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 03 tháng 05 năm 2015, vào lúc 8:30 sáng (AM) tại Nhà thờ Saint Francis De Sales.

Sự hiện diện, hiệp thông của Quý Cha, Quý Thầy, Quý Hội Đoàn và Quý Vị là niềm vui và vinh hạnh của Hội chúng con.

Trân trọng kính mời

                                                   HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

                                                                     BAN CHẤP HÀNH